Zamówienia publiczne i prawo budowlane

Zamówienia publiczne i prawo budowlane

Obsługa prawna zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępować
o udzielenie zamówienia i wykonania umów.

Reprezentowanie przez Krajową Izbą Odwoławczą.

Doradztwo i obsługa prawna wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu.

 

Sporządzenie umów w zakresie realizacji inwestycji.

Doradztwo prawne w zakresie procesu inwestycyjnego.

Dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji.

Zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym i sądowym.