Prawo autorskie, reklamy, mediów i prawo Internetu

Prawo autorskie, reklamy, mediów i prawo Internetu

Ochrona dóbr osobistych, w tym dotyczących ochrony wizerunku, prywatności, czci,
renomy, klienteli, tak na płaszczyźnie transakcyjnej, jak i spornej.


Obsługa prawna działań reklamowych.


Umowy i inne dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności w obszarze mediów tradycyjnych i nowoczesnych.